!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Information om Brf Mysslingen


Bostadsrättsföreningen Mysslingen (org nr 702002-1650) bildades år 1960 och 
äger med tomträtt fastigheterna Mysslingen 1, 2 och 3 med adress Sandfjärdsgatan 82 – 134. På fastigheterna finns sju byggnader, fyra höghus och 3 låghus, uppförda år 1960. Tillsammans innehåller byggnaderna 298 lägenheter med en sammanlagd yta om 22 912
samt 3 lokaler med en sammanlagd yta om 298 m², varav en används som Föreningslokal.

 

Förutom källar- eller vindsförråd som hör till varje lägenhet, har föreningen iordningställt ett antal extra förråd.

 

Dessutom finns 39 st garage och 201 st parkeringsplatser, varav 113 st med eluttag för motorvärmare. Det finns också 9 st avgiftsbelagda (sms-betalning) p-platser för besökare.

 

Samtliga 298 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt och fördelar sig storleksmässigt enligt följande: 19 st 1 rum o kök, 36 st 2 rum o kök, 176 st 3 rum o kök, 44 st 4 rum o kök samt 23 st 5 rum o kök. 15 st lägenheter saknar balkong medan 4 st lägenheter har uteplatser. Högst upp i varje höghus finns 4 st etagelägenheter med två balkonger vardera.

 

Föreningen anlitar Riksbyggen Stockholm för såväl ekonomisk- som fastighetsförvaltning och fastighetsservice. För skötseln av föreningens stora trädgårdsytor anlitar vi Parkservice Stockholm AB som även sköter väghållning och snöröjning.

 

Föreningens stadgar är senast godkända av Bolagsverket den 25 februari 2016. Verksamheten handläggs av en styrelse om 3-7 ledamöter och 3-7 suppleanter, varav en vardera tillsätts av Riksbyggen i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen, som väljs på årsmötet har vanligen ett sammanträde i månaden. Föreningens budgetår omfattar tiden 1 september – 31 augusti, varför Årsmötet brukar äga rum i början av december månad. Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen senast den 30 september. Föreningens ekonomi redovisas i detalj i årsredovisningen till årsmötet varje år.

Av § 26 - 36 i föreningens stadgar framgår ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavaren/medlemmen och bostadsrättsföreningen.

 

Kontakta styrelsen: Via e-post till styrelsen@mysslingen.se eller per telefon enligt kontaktuppgifter på anslagstavlan i entrén.

Dokument

Karta över vårt område.pdf 2018-04-07

Uppdaterad 2017-01-09 av Styrelsen/GB