!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miniguide för nyinflyttade

Välkomstinformation i pdf-format.

För att underlätta för våra medlemmar har styrelsen sammanställt nedanstående information om föreningens gemensamma anläggningar och lokaler:

Anslagstavlor

I varje husentré finns uppsatt dels en inglasad anslagstavla med förteckning över de boende samt för mer permanenta medelanden, dels en anslagstavla för tillfälliga meddelanden.

Cykelrum och barnvagnsrum

I varje hus finns cykelrum och barnvagnsrum, som endast skall användas som sådana och inte som förvaringsutrymme av annat.
Obs! Cyklar och/eller barnvagnar får inte låsas fast i radiatorer, rör eller annan fast installation.

Expedition

Expedition finns i Föreningslokalen, Sandfjärdsgatan 134.

Felanmälan

Fel på fastigheterna o/e lägenheterna som ej är medlemmens ansvar skall ALLTID anmälas till Riksbyggens felanmälan. Riksbyggen ser helst att ni gör felanmälan via deras hemsida http://www.riksbyggen.se/kontakt/felanmalan/
men det går också bra att ringa 0771-860 860 dygnet runt.

Obs! För felanmälan som berör något inne i lägenheten och som inte ligger inom föreningens ansvar, kommer du att erhålla en faktura från Riksbyggen för kostnaderna.

Felanmälan avseende hiss görs till City Hiss AB, vardagar kl 07.00-16.00, tel 08-604 06 85.

Felanmälan avseende TV/Bredband/IP-telefoni görs till Telenor, tel 020-222 222.

Stopp i avlopp anmäls direkt till Avloppsteknik.
Telefon dagtid 08-799 98 00,
Jourtelefon kl 16.00-08.30 samt helger 08-28 04 00.

Föreningslokal

Föreningen tillhandahåller en lokal för ca 20 personer vid Sandfjärdsgatan 134, avsedd för fester eller liknande, som kräver mer utrymme än den egna lägenheten. Lokalen bokas genom Föreningslokalansvarig. För upplåtelsen tas en depositionsavgift/hyra om 200,- ut. Om så önskas kan tillgång beredas till porslin, glas och bestick för 20 personer.

Lokalen skall lämnas i väl städat skick.

Tillträde sker normalt tidigast kl 11.00 samma dag som du hyr lokalen, om vi inte kommer överens om någon annnan tid.

Nyckel skall återlämnas senast kl 11.00 dagen efter bokningen, om vi inte kommer överens om något annat.

Förråd

Utöver de förråd som tillhör lägenheten finns ett fåtal extra plåtförråd att hyra, belägna i anslutning till cykelrummen.
Kontakta lennart@mysslingen.se

Försäkring

När du försäkrar din bostad behöver du inte teckna något Bostadsrättstillägg. Föreningen har en försäkring som täcker detta.

Garage

Det är f n kö till alla våra 39 garage, info mm om garagen får du från: garage@mysslingen.se

Hissar

Varje höghus har två hissar, en större och en mindre. Varje hiss är utrustad med telelarm som sätter den nödställde i förbindelse med Firma Jourmontör hela dygnet.

Hundar

Rastning av hundar är inte tillåten inom föreningens område.

Lekplatser

Föreningen har en större välutrustad lekplats belägen mellan Sandfjärdsgatan och det mellersta låghuset i anslutning till tennisbanan. Dessutom finns sandlådor framför Sfg 98 & 124.

Lägenhetsnummer

Det finns två olika typer av lägenhetsnummer. Det ena är fyrsiffrigt och är det som Skatteverket använder sig av för folkbokföringen.

Det andra är tresiffrigt och är det som föreningen använder sig av, t ex 009 eller 135. Detta är unikt för varje lägenhet i föreningen och är det som skall användas vid all kommunikation inom föreningen.

Mattpiskning

Mattpiskning kan ske på föreningens fyra utomhusplatser för detta, belägna på baksidorna vid Sfg 82, 98, 112 och 124.

Parkeringsplats

Parkeringsplats, med eller utan el-uttag, för personbilar uthyres i turordning. Kontakta parkering@mysslingen.se

Obs! På våra p-platser är det endast tillåtet att parkera fordon som är registrerade på boende i föreningen (undantag från detta skall godkännas av styrelsen) samt är registrerade som Personbil i fordonsregistret. (Parkering av last- och släpfordon är inte tillåten).

Platser för besökande finns inom parkeringsområdena. Dessa är skyltade och avgift erläggs via SMS-betalning. Parkeringsplatserna kontrolleras av P-Service, tel 0771-77 11 00.

I övrigt gäller P-förbud inom föreningens hela område.
Obs! Detta gäller även hantverkare etc.

Om någon olovligen parkerat på upplåten p-plats vänligen ring till P-Service, 0771-77 11 00, och anmäl den främmande bilens registreringsnummer. P-Service kommer därvid att snarast utfärda P-bot för fordonet. Under tiden kan parkering utan avgift ske på besöksparkeringen. Detta måste dock meddelas P-Service samtidigt för undvikande av p-bot för det egna fordonet.

Undvik att köra bil i området. Respektera hastighetsbegränsningen och skyltningen för enkelriktat.

Renovering

Om du önskar renovera skall alla större ingrepp godkännas av styrelsen i förväg. Se detaljerad information om vad som gäller under rubriken "Renovering" i vänstermenyn.

Sopor

Hushållssopor läggs i väl tillslutna soppåsar i sopnedkasten. Frigolit och kartonger ska lämnas vid Miljöstationen vid Valla Torg.

Farligt avfall, såsom olja, brännbara vätskor, elektriska detaljer mm får inte slängas i sopnedkast utan skall lämnas på Återvinningscentral, närmast i Östberga.

Tidningscontainrarna inom föreningens område är endast till för tidningar.

Containrar för grovsopor ställs ut 2-3 ggr per år.

Störande arbeten

Störande arbeten såsom bilning, borrning, slipning etc får endast utföras under helgfria vardagar mellan kl 08.00 - 17.00 och måste i god tid i förväg aviseras i t ex trapphus eller hissar med telefonnummer till ansvarig bostadsrättshavare. Dessutom skall alla större ingrepp i förväg godkännas av styrelsen, se mer information under rubriken "Renovering" i menyn till vänster.

Egna arbeten såsom enstaka håltagning för upphängning av skåp eller liknande får även utföras under lördag/söndag/helgdag mellan kl 10.00 - 17.00. Sådana arbeten behöver inte aviseras i förväg, men kan vara att rekommendera för granntrivseln.

Självklart ser du till att byggsopor forslas bort varje dag.

TV, bredband och IP-telefoni

TV, bredband och telefoni distribueras av Telenor (fd Bredbandsbolaget). När du flyttar in som ny i föreningen måste du kontakta Telenor 020-222 222, för att starta upp tjänsterna. Du får då en uppkopplingsavgift (fn 544 kr).

Tvättstugor

I föreningen finns sex stycken tvättstugor med två tvättmaskiner och en torktumlare i varje samt tillhörande torkrum, belägna enligt nedan. Portnyckeln fungerar till samtliga sex tvättstugor.

2 st vid gaveln Sandfjärdsgatan 92
2 st vid gaveln Sandfjärdsgatan 112
2 st bredvid porten Sandfjärdsgatan 130 (här finns också en grovtvättmaskin)
Dessutom finns en icke bokningsbar tvättstuga (en tvättmaskin och en torktumlare) för akuta behov vid gaveln Sandfjärdsgatan 92.

Tvättid bokas med bokningscylinder som du ska ha fått av förre ägaren. Ersättningscylinder kan, mot en avgift om 200,-, erhållas från styrelsen, styrelsen@mysslingen.se
I tvättstugorna finns anslagna regler för deras nyttjande. Vi ber dig lämna tvättstugan i väl städat skick.

Dokument

Karta över vårt område.pdf 2018-04-07
2016 02 25 Stadgar.pdf 2016-04-06

Uppdaterad 2018-09-20 av Styrelsen/GB