!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

 

Visa hänsyn

Det är alltid trevligt att värna om sina grannar genom att visa hänsyn till varandra. Det innebär bl a att mellan klockan 22.00 - 07.00 bör man hålla ljudvolymen på musikanläggningar och TV på en låg nivå.

 

Störande arbeten

Störande arbeten såsom bilning, borrning, slipning etc får endast utföras under helgfria vardagar mellan kl 08.00 - 17.00 och måste i god tid i förväg aviseras i t ex trapphus eller hissar med telefonnummer till ansvarig bostadsrättshavare. Dessutom skall alla större ingrepp i förväg godkännas av styrelsen, se mer information under rubriken "Renovering" i menyn till vänster.

Egna arbeten såsom enstaka håltagning för upphängning av skåp eller liknande får även utföras under lördag/söndag/helgdag mellan kl 10.00 - 17.00. Sådana arbeten behöver inte aviseras i förväg, men kan vara att rekommendera för granntrivseln.

Självklart ser du till att byggsopor forslas bort varje dag!

 

Entréer och trapphus

Barnvagnar och cyklar får inte parkeras i portar och trapphus. Den främsta anledningen är ur brandsäkerhetssynpunkt samt om utryckningspersonal måste fram, men även städare skall ha fria ytor. Avsteg kan göras för rullator eller annat hjälpmedel för handikappade efter godkännande av styrelsen.  

 

Självklart är rökning förbjuden i alla våra gemensamma utrymmen!!

 

Bilar och trafik

Undvik i största möjliga mån att köra bil på promenadvägarna i området. Det är endast tillåtet för i- och urlastning. Att parkera framför portarna är inte tillåtet. Respektera hastighetsbegränsningen på 20 km/t.

Följ också de skyltar om enkelriktad trafik som finns uppsatta!

Tänk på att det finns många lekande barn i vårt område!!

 

Cykel

Använd föreningens cykelrum för förvaring av din cykel – inga andra utrymmen! Cykelställ finns också på ett flertal ställen inom området! Cyklar får inte låsas fast i varandra eller i något i cykelrummet.

 

Ovälkomna inneboende

Om du upplever att du har fått ohyra i din lägenhet så skall du snarast kontakta Anticimex. Ju fortare desto bättre så att de inte hinner sprida sig.

 

Rabatter

Våra rabatter är till för alla och blommorna gör många fler glada om de får stå orörda. 

 

Fågelfrö

Avstå från att mata fåglar inom området. Har du gammalt bröd eller vill ge dem frö eller talg på vintern, så lägg ut fågelmaten på Årstafältet för att undvika invasion av möss och råttor.

 

Katter

Hoppas att din katt har egen sandlåda inne i lägenheten – de stora sandlådorna ute är till för barnens lek.    

Uppdaterad 2016-12-29