!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen


Styrelsens sammansättning fr o m 2017-12-14

Vänligen respektera att detta är våra privata nummer och ring inte på sena kvällar etc om ni inte kommit överens om det.

Ordinarie ledamöter

Sten Hallin              Ordförande                 070 602 54 16

Lennart Vinghed      Vice ordförande          08 507 260 84

Gunilla Brittmark     Sekreterare                070 773 51 37

Göran Remborg                                        0730 70 68 68

Mattias Mirhagen                                      0705 80 85 85

Fredrik Lorén Karlsson                              070 209 72 14

Leif Rundgren, Riksbyggens representant   0771 860 860 

Suppleanter

Pedro Lazcano Osori                                  076 116 66 03

Louise Lorander                                        070 407 12 76

Uppdaterad 2018-02-02