!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen


Styrelsens sammansättning fr o m 2018-12-06.

Vänligen respektera att detta är våra privata telefonnummer så ring inte på sena kvällar etc om ni inte kommit överens om det.

Ordinarie ledamöter

Sten Hallin              Ordförande                 070 602 54 16

Göran Remborg       Vice ordförande          0730 70 68 68

Gunilla Brittmark     Sekreterare                070 773 51 37

Lennart Vinghed                                       08 507 260 84

Fredrik Lorén Karlsson                              070 209 72 14

Louise Lorander                                        070 407 12 76

Leif Rundgren, Riksbyggens representant   0771 860 860
(Förvaltare)

Suppleanter

Pedro Lazcano Osori                                  076 116 66 03

Mattias Mirhagen                                      0705 80 85 85

Uppdaterad 2019-01-02