!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årstafältet

Information om arbetena på Årstafältet kommer att publiceras här vartefter vi får tillgång till den.

2019-02-21
Information om arbeten som startas vecka 9, se dokument nedan

2019-02-13
Information från Stockholms Stad om avstängning av Sandfjärdsgatan mm, se dokument nedan.

2019-02-08
Informationsblad från Stockholms Stad, se dokument nedan.

2019-01-24
Stockholms Stad aviserar om helgarbete den 2 - 3 februari. Se dokument nedan.

2019-01-21
Uppdaterad information från Stockholms Stad kring arbetena som står med i senaste utskicket (2019-01-11): "Arbetet med trädfällning kommer att inledas den här veckan från Sandfjärdsgatan 94, och därefter fortsätta österut löpande."

2019-01-11
Uppdaterad info om Ledningsarbeten. Se dokument nedan.

2018-12-21
Uppdaterad info från Stockholms stad. Se dokument nedan.

2018-12-10
Bullrande arbeten onsdag 12 december och torsdag 13 december mellan husen på Sandfjärdsgatan 112 och 120. Se dokument nedan.

2018-12-04
Information om pågående och planerade arbetsmoment i projektet finns på stockholm.se/arstafaltet

2018-11-14
Enligt den information vi har nu, har Stockholms Stad rätt att påbörja sina arbeten i vårt område längs "hundgången" fr o m 2018-12-01.

 

Dokument

2019-02-21 Infoblad arbeten mysslingen.pdf 2019-02-21
2019-02-13 Infoblad avstängning och helgarbete Årstafältet februari.pdf 2019-02-13
2019-02-13 Karta - Färdvägar.pdf 2019-02-13
2019-02-08 Info fr Sto Stad.pdf 2019-02-08
2019-01-24 Helgarbete på Årstafältet februari.pdf 2019-01-24
2019-01-11 Info om Ledningsarbeten Mysslingen.pdf 2019-01-11
2018-12-20 Info fr Sto Stad.pdf 2018-12-21
2018 12 10 Mysslingen_pålning.pdf 2018-12-10
2018-10 Infobrev oktober_uppd vers.pdf 2018-12-07
2018-11-30 Info fr Sto Stad.pdf 2018-11-30
2018-10-19 ÅF_Mysslingen_infoblad.pdf 2018-10-19
2018 05 08 Informationsblad Årstafältet.pdf 2018-05-21
2017-12-14 Presentation Sthlm Stad, Årsstämman.pdf 2017-12-15