!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering

Ska du bygga om / renovera din lägenhet kan du behöva Styrelsens godkännande för detta. 

Blankett för ansökan om godkännande hittar du längst ner på sidan.

BADRUMSRENOVERING:

 1. Vid renovering av badrum skall anlitat företag inneha nödvändiga auktorisationer.
 2. För att erhålla Brf Mysslingens renoveringsbidrag (f n 20.000,-) måste alla rör och golvbrunnar i golvet fram till grenkoppling vid stående stam bytas ut. Nedan och i andra fall kallas detta för grodan.
 3. Vi godkänner endast att materiel av plast eller rostfritt används. Vid osäkerhet vad som gäller kontakta vår förvaltare.
  Besiktning skall ske medan alla rör och brunnar är synliga i sin helhet, så att kontroll kan ske att utbyte har skett enligt punkt 2 ovan.
  Denna besiktning SKALL utföras av föreningens förvaltare på plats. Inget annat alternativ godkänns utan skriftligt tillstånd från förvaltaren eller styrelsen.
  Kontakta därför vår förvaltare innan arbetets start så att tidplan kan säkerställas och inga onödiga väntetider för era hantverkare uppstår.
 4. Blanketten "Ansökan om tillstånd...." (nedan) skall skrivas under i 2 ex och lämnas in till styrelsen för godkännande innan byggstart.
 5. Vid utbyte av rörledning skall plast eller rostfritt användas. Ej gjutjärnsrör av MA-typ.
 6. Byggsopor får ej lämnas kvar på föreningens mark utan skall forslas bort samma dag av den boende eller dess ombud.
 7. Trapphusen är allmänna utrymmen som skall hållas rena och hela. Tänk på att täcka in områden som kan bli förstörda eller skadade med skyddande materiel, samt städa efter er när dagen är slut. Vid skador på allmänna utrymmen står den boende för renoveringskostnaderna gentemot föreningen.

TÄNK PÅ ATT:

 1. Störande arbeten såsom bilning, borrning, slipning etc endast får utföras under helgfria vardagar mellan kl 08.00 - 17.00.

  Egna arbeten såsom enstaka håltagning för upphängning av skåp eller liknande får även utföras under lördag/söndag/ helgdag mellan kl 10.00 - 17.00. Sådana arbeten behöver inte aviseras i förväg, men kan vara att rekommendera för granntrivseln.
 2. Informera grannar om kommande arbete/oväsen/olägenheter genom t ex lappar i trapphus och på anslagstavlor. I informationen skall framgå vem som renoverar, under vilken period samt byggherrens kontaktuppgifter (telefonnummer).
 3. Informera hantverkare om vad som gäller avseende parkering, hantering av byggsopor, städning och skyddande av trapphus mm.
 4. Om  ballofixer inte finns installerade måste du beställa vattenavstängning från Riksbyggen. Detta måste göras minst 5 dagar innan den ska ske. I samband med denna avstängning skall ballofixer installeras.

Telefonnr till förvaltare: 0771 - 860 860

För kontakt med Brf Mysslingens styrelse: styrelsen@mysslingen.se
alternativt per telefon enligt uppgifter på anslagstavlan i entrén.

För mer information om branschregler och auktorisation för våtrumsarbeten, se

Säker Vatten AB: http://www.sakervatten.se/ 
AB Svensk Våtrumskontroll, GVK: https://www.gvk.se/
Byggkeramikrådet, BKR: http://www.bkr.se/ 

Samtliga ovanstående branschregler ansluter till varandra.

Dokument

Ansökan om tillstånd_Renovering - Ändring i lägenhet.pdf 2017-02-15

Uppdaterad 2018-01-14 av Styrelsen/GB