!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

E-Faktura per sista maj

Publicerad: 2018-06-09 | Uppdaterad: 2018-06-15

Du som betalar din månadsavgift med E-faktura, kontrollera att betalningen per sista maj har blivit gjord.

Det är vissa som har Nordea som bank, som inte fungerat.

 

 

 

Styrelsen

Bredbandsbolaget blir Telenor

Publicerad: 2018-05-15 | Uppdaterad: 2018-05-15

Telenor har ägt Bredbandsbolaget sedan 2005 och i februari i år genomfördes en fusion av bolagen.

Detta kommer inte att innebära några förändringar i våra avtal. Alla tjänster kommer att vara desamma, priserna kommer vara desamma. Den förändring som kommer bli är att vi kommer få tjänster från Telenor istället för Bredbandsbolaget.

Från och med den 15 maj är det Telenor som levererar dina tjänster. Det blir ingen skillnad på ditt pris, dina villkor eller leveransen av ditt bredband.

Telefon till Telenors kundtjänst 020-222 222

Hyreshöjning Garage

Publicerad: 2018-04-27 | Uppdaterad: 2018-04-29

Efter omdragning av elen och installation av ny närvarostyrd belysning i garagen höjer vi nu hyran per 1 juli.

Delat dubbelgarage ny hyra 675 kronor / månad

Enkelgarage ny hyra 825 kronor / månad

Stora enkelgarage ny hyra 1 000 kronor / månad

Grillning

Publicerad: 2018-04-20 | Uppdaterad: 2018-04-20

Vårvädret gör det trevligt att grilla utomhus. Tänkt på att grillrester, matrester, glasflaskor mm inte ska slängas i papperskorgarna utomhus utan de ska slängas i sopnedkasten.

Annars bjuder vi in råttor, fåglar mm att rota i våra papperskorgar

 

 

 

 

Kollektivt bostadsrättstillägg

Publicerad: 2018-04-01

Föreningens försäkring hos Protector inkluderar ett kollektivt Bostadsrättstillägg för 2018 04 01 - 2019 03 31. Informationsblad angående det kollektiva bostadsrättstillägget och nödvändig information för att kunna anmäla en skada till Protector finns under rubriken Dokument i menyn till vänster.

Container för grovsopor

Publicerad: 2018-03-01 | Uppdaterad: 2018-03-01

En container för grovsopor kommer att ställas ut den 13 april och tas bort den 11 maj. Som vanligt kommer den att stå mellan Sfg 98 och parkeringen.

Elavfall, kemikalier, målarfärg eller annat farligt avfall får inte slängas i containern utan skall lämnas direkt till Återvinningscentral, t ex i Östberga.

Årstafältet

Publicerad: 2017-12-15 | Uppdaterad: 2017-12-15

Presentationsmaterialet från Stockholms Stad som visades under årsstämman finns under rubriken Årstafältet i menyn till vänster.

Skötselanvisningar för Fönster och Balkonginglasning

Publicerad: 2017-10-23 | Uppdaterad: 2017-10-27

 

Skötselanvisningar för fönster och balkonginglasning finns nu upplagda under rubriken Dokument i menyn till vänster.

Fel och brister på Balkonger, Fönster och Inglasningar

Publicerad: 2017-10-18 | Uppdaterad: 2017-10-26

 

Fr o m den 18 oktober skall fel och brister som upptäcks på fönster, balkongfront och/eller –inglasning anmälas till Riksbyggens felanmälan.

 

 

Valberedningen har ordet

Publicerad: 2017-10-04 | Uppdaterad: 2017-10-04

Vill du vara med och påverka och få värdefull erfarenhet av hur en bostadsrättsförening fungerar?

 

Då ska du delta i bostadsrättsföreningens styrelsearbete.

 

Detta är ett tillfälle för dig som vill få möjlighet att påverka trivseln i vårt boende och inblick i hur vår bostadsrättsförening fungerar. Du får värdefulla insikter och erfarenheter som du kommer få användning för oavsett sysselsättning.

 

Vår brf Mysslingen, omsätter mer än 15 miljoner kronor per år och fastigheterna har ett taxeringsvärde på över 400 miljoner kronor (2016) så styrelsearbetet i vår förening är viktigt.

 

På föreningsstämman, som kommer att hållas i Årsta Folkets Hus torsdagen den 14 december, ska 2018 års styrelse, revisor och valberedning väljas.

 

Om du vill dra ditt strå till stacken eller känner någon medlem i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, är vi tacksamma för tips!  

 

Lämna dina nomineringar till valberedningen antingen på nomineringsblankett (se nedan, vanligt papper går också bra) i brevlådan på föreningslokalen Sandfjärdgatan 134 eller till vår epost mysslingen@hotmail.se senast den 6 november 2017.

 

Styrelsemöten genomförs på kvällar 1 gång/månad samt några eventuella tillfällen på dagtid då träffar sker bland annat med Riksbyggen.
För att komma in i styrelsearbetet får du även möjlighet att gå kurser i bostadsrättsfrågor.

 

Styrelsens nuvarande sammansättning

 

Styrelse ordinarie ledamöter

Vald till och med årsstämman

Sten Hallin - ordförande                

2018

Lennart Vinghed - vice ordförande

2018

Göran Remborg - sekreterare               

2017

Gunilla Brittmark                                      

2017

Mattias Mirhagen                                       

2018

Fredrik Lorén Karlsson                               

2017

Leif Rundgren

Riksbyggens representant     

Styrelse suppleanter

 

Pedro Lazcano Osori                                  

2018

Peter Lindman                                           

2017

Revisorer

 

Per-Olof Orhagen

2017

Engzells Revisionsbyrå AB

Auktoriserad revisor

Revisor suppleant

 

Daniel Vamos Fecher

2017

Valberedning

 

Jakob Kåreland

2017

Jan Staaf

2017

 Med vänliga hälsningar
Valberedning

Dokument

Nomineringsblankett.pdf 2017-10-04

Våra Nya Gräsmattor

Publicerad: 2017-08-17 | Uppdaterad: 2017-08-17

Våra nylagda gräsmattor vid Sandfjärdsgatan 92, 94 och 98 är sköra och blir förstörda om de beträdes.

gå inte på våra fina nya Gräsmattor så länge skyltarna sitter uppe, gäller alla, även de små boende.

 

Träd framför Sfg 98

Publicerad: 2017-08-09 | Uppdaterad: 2018-01-17

 

I samband med återställningen av marken vid 98ans norrsida kommer den stora och höga linden att tas bort för att undvika eventuellt kommande skador på fasaden från grenverket.

Den ersätts med en ny smalare typ av lind (Tilia Cordata Rancho) som kommer att planteras längre ut från fasaden.

Aktuella nyheter

E-Faktura per sista maj
2018-06-09

Bredbandsbolaget blir Telenor
2018-05-15

Hyreshöjning Garage
2018-04-27

Grillning
2018-04-20

Kollektivt bostadsrättstillägg
2018-04-01

Container för grovsopor
2018-03-01

Årstafältet
2017-12-15

Skötselanvisningar för Fönster och Balkonginglasning
2017-10-23

Fel och brister på Balkonger, Fönster och Inglasningar
2017-10-18

Valberedningen har ordet
2017-10-04

Våra Nya Gräsmattor
2017-08-17

Träd framför Sfg 98
2017-08-09

Arkiv

Planerat strömavbrott 15 o 16 januari
Visades t o m: 2018-01-17

Julgranar
Visades t o m: 2018-01-24

Container till Jul
Visades t o m: 2018-01-17

Viktigt meddelande från Fortum
Visades t o m: 2017-11-24

Bredbandsbolaget
Visades t o m: 2018-02-15

Motioner till Årsstämman
Visades t o m: 2017-10-15

Sopor
Visades t o m: 2018-01-17

Utbyte av utomhusgrillar
Visades t o m: 2017-08-01

Avier per sista maj
Visades t o m: 2018-05-26

Kollektivt Bostadsrättstillägg
Visades t o m: 2018-03-31

Container för grovsopor
Visades t o m: 2017-07-31

Jourtvättstugan vid Sfg 92
Visades t o m: 2017-01-26

Container
Visades t o m: 2017-01-20

Nytt från Bredbandsbolaget
Visades t o m: 2017-12-07

Parkering på Sandfjärdsgatan
Visades t o m: 2017-12-06

Bredbandsbolaget
Visades t o m: 2017-12-02

Brister efter besiktningen
Visades t o m: 2017-12-01

Spolning av stammar och stickledningar
Visades t o m: 2017-01-31

Nya planteringar vid hus A och B
Visades t o m: 2017-11-24

Förskola på Årstafältet
Visades t o m: 2018-01-31

Efterbesiktning av balkongerna
Visades t o m: 2017-10-31

Filminspelning lördag 22 oktober
Visades t o m: 2016-10-22

Motioner till årsstämman
Visades t o m: 2016-11-01

Container
Visades t o m: 2016-10-03

Sandfjärdsgatan avstängd
Visades t o m: 2016-10-17

Förhyrda parkeringsplatser
Visades t o m: 2017-01-31

Papperskorgar
Visades t o m: 2016-09-01

Balkonger och Fasader
Visades t o m: 2017-06-30

Rabatterna runt D och E huset
Visades t o m: 2016-07-04

Asfalteringsarbeten
Visades t o m: 2016-06-17

Fasadarbeten
Visades t o m: 2016-07-01

Balkonger
Visades t o m: 2016-08-16

Förbättringsarbeten efter fönsterbytet
Visades t o m: 2016-07-17

Vädringshängare på Balkonger
Visades t o m: 2016-07-12

Bredbandsbolaget
Visades t o m: 2016-04-19

Stadgar
Visades t o m: 2016-07-06

Bredbandsbolaget
Visades t o m: 2016-02-20

Container
Visades t o m: 2016-06-30

Julgranar
Visades t o m: 2016-02-19

Sky Lift arbeten 28 december
Visades t o m: 2015-12-30

Bredbandsbolager utför Service
Visades t o m: 2015-12-15

Valberedningens Förslag till Stämman 2015
Visades t o m: 2015-12-14

Container i Jul
Visades t o m: 2016-01-19

Nyckeltal
Visades t o m: 2016-01-19

Gästparkeringar
Visades t o m: 2016-05-30

Årsstämma
Visades t o m: 2015-12-05

Frivisning från Bredbandsbolaget
Visades t o m: 2015-12-21

Beslut om Fasader, Fönster och Inglasningar
Visades t o m: 2015-12-15

mer info om fönster, fasader mm
Visades t o m: 2015-09-25

Informations
Visades t o m: 2015-09-10

Info om Fönster, fasader mm
Visades t o m: 2015-12-07

Motioner till Årsstämman
Visades t o m: 2015-12-04

Kallelse till Extrastämma i Brf Mysslingen.
Visades t o m: 2015-12-04

Mätning av Fönster 124 - 134
Visades t o m: 2015-09-15

Container i höst
Visades t o m: 2015-10-01

Trädfällning
Visades t o m: 2015-09-01

Belysning i gemensamma utrymmen
Visades t o m: 2015-09-17

Borrmarkeringar
Visades t o m: 2015-05-01

Träffa någon från Styrelsen
Visades t o m: 2015-11-30

Vattenavstäning 24/3 09.oo - 10.oo
Visades t o m: 2015-03-24

Vattenläcka vid Årstafältet 16 nov
Visades t o m: 2015-03-17

Enkät om Bredbandsbolaget
Visades t o m: 2015-02-12

Sopor
Visades t o m: 2015-05-27

Container
Visades t o m: 2015-01-17

Vattenläcka vid Årstafältet 16 nov
Visades t o m: 2014-11-16

Bastun stängd
Visades t o m: 2015-02-04

Bastun är ur funktion
Visades t o m: 2014-11-01

Varmt Varmvatten !!
Visades t o m: 2014-10-27

Hyreshöjning from 1:a oktober
Visades t o m: 2014-10-30

Container
Visades t o m: 2014-10-05

Kommande arbeten på våra P-Platser
Visades t o m: 2014-09-30

Pingisrum
Visades t o m: 2014-08-10

Container
Visades t o m: 2014-06-06

Sopor
Visades t o m: 2014-07-20

Glögg
Visades t o m: 2013-12-14

Parkeringsplatser i Brf Mysslingen.
Visades t o m: 2014-08-10

pingisrummet
Visades t o m: 2013-12-01

ÅRSSTÄMMAN
Visades t o m: 2013-11-15

Sopor
Visades t o m: 2013-12-03

Bilar i vårt Område
Visades t o m: 2013-05-30

Container till Jul
Visades t o m: 2013-01-20

Störande Arbeten
Visades t o m: 2013-06-30

Varning Inbrottsförsök
Visades t o m: 2013-01-30

Barnvagnsrum i Höghusen
Visades t o m: 2012-12-05

Årsstämma 2012 12 06
Visades t o m: 2012-12-08

Container i höst
Visades t o m: 2012-11-09

Varning för tjuv med ovanligt tillvägagångssätt
Visades t o m: 2012-09-20

Ny Förvaltare hos Riksbyggen
Visades t o m: 2012-08-30

Container
Visades t o m: 2012-05-30

De s.k. Medlemsmötena ersätts
Visades t o m: 2012-12-30

Tvättstugerenovering
Visades t o m: 2012-03-24

Protokoll
Visades t o m: 2012-03-21

Container
Visades t o m: 2012-01-21

Tankeställare inför helgerna
Visades t o m: 2012-01-09

Valberedningens förslag
Visades t o m: 2011-12-12

Årsstämman
Visades t o m: 2011-12-08

Fortfarande kallt ?
Visades t o m: 2012-01-09

Kalla element
Visades t o m: 2011-10-31

Container
Visades t o m: 2011-09-30

Höstens Medlemsmöten
Visades t o m: 2011-12-01

Medlemsmöte 6:e juni
Visades t o m: 2011-07-01

Container
Visades t o m: 2011-06-01

Vårstädning
Visades t o m: 2011-06-25

Bovärdens Träfftid
Visades t o m: 2011-06-13

Protokoll från Årsstämman
Visades t o m: 2011-05-23

Soprummen i Höghusen
Visades t o m: 2011-03-05

Container till Jul
Visades t o m: 2011-01-19

Julhelg
Visades t o m: 2011-01-20

GLÖGG
Visades t o m: 2010-12-12

Bastuföreningen
Visades t o m: 2010-10-30

Motioner till Årsstämman
Visades t o m: 2010-11-19

Sop Container
Visades t o m: 2010-09-22

Container i Vår
Visades t o m: 2010-05-26

Prioriteringslista
Visades t o m: 2010-02-16

Container
Visades t o m: 2010-01-05

ComHem
Visades t o m: 2010-02-02

BYGGSOPOR
Visades t o m: 2010-08-30

Brandfarliga Varor
Visades t o m: 2009-11-29

Instruktion Motorvärmare
Visades t o m: 2009-11-21

Grillplatser
Visades t o m: 2009-09-30

Information om Nya Årstafältet
Visades t o m: 2009-03-18

Container 29/4 - 11/5
Visades t o m: 2009-05-11

Kraftledningstunnel / Besiktning av lgh
Visades t o m: 2009-03-01